ΣΒΑΚ Νέα Προποντίδα

Svak_Propontida_logo

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με απώτερο σκοπό την εφαρμογή μιας πολιτικής για τα ελληνικά δεδομένα, που θα εγγράφεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμες μετακινήσεις και που θα αναδείξει το Δήμο Νέας Προποντίδας σε μια περιοχή όμορφη, βιώσιμη, υγιή οικονομικά, ανθρώπινη για τους κατοίκους και ελκυστική για τους επισκέπτες.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στην παρούσα φάση εκπονείται η Φάση Α’ του ΣΒΑΚ, η οποία σαν σκοπό έχει μεταξύ άλλων την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης που θα προκύψουν από πρωτογενή έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνική Εταιρεία Μελετών “CONSORTIS” ως ανάδοχο – μελετητικό γραφείο, σε συνεργασία με εξειδικευμένες συνεργάτες, θα πραγματοποιήσει έρευνες πεδίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου κατά την χρονική περίοδο 20/08/2022 – 10-09-2022.

Οι έρευνες πεδίου περιλαμβάνουν:

  • Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων σε επιλεγμένες διατομές στο δίκτυο του Δήμου.
  • Μετρήσεις φόρτου & σύνθεσης κυκλοφορίας σε επιλεγμένους κόμβους εντός των οικισμών.
  • Έρευνες προέλευσης – προορισμού παρά την οδό παρά την οδό με τη μορφή συνεντεύξεων μερικών δευτερολέπτων σε οδηγούς οχημάτων στις εισόδους – εξόδους των οικισμών. Οι συγκεκριμένες έρευνες θα διεξαχθούν σε ασφαλώς διαμορφωμένους σταθμούς με τη συνδρομή των οικείων τμημάτων Τροχαίας.
  • Καταγραφές επιβατικής κίνησης και χρόνου διαδρομής σε επιλεγμένα δρομολόγια των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.
  • Έρευνες προέλευσης – προορισμού με τη μορφή συνεντεύξεων σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής σε κεντρικά σημεία (πόλους έλξης κοινού) των οικισμών.
  • Καταγραφές χαρακτηριστικών στάθμευσης & εναλλακτικής μετακίνησης.

Τονίζεται δε ότι στην περίπτωση των κυκλοφοριακών μετρήσεων σε καμιά περίπτωση δεν θα παρεμποδιστεί η διερχόμενη κυκλοφορία.

Παρακαλούμε λοιπόν τους πολίτες να διευκολύνουν τις εργασίες συμπλήρωσης/ ή και συλλογής των απαραίτητων στοιχείων για την επιτυχή συνέχιση του έργου. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να υποστηρίξουν την αρτιότητα του εν λόγω Σχεδίου

Skip to content