ΣΒΑΚ Νέα Προποντίδα

Svak_Propontida_logo

Ηλεκτρονική Διαβούλευση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η Προποντίδα σχεδιάζει … και αλλάΖΕΙ!

 

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με βασική στόχευση να προδιαγράψει σε στρατηγικό επίπεδο το σύνολο των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων στον κοινόχρηστο χώρο του Δήμου σε ορίζοντα 10ετίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες για αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των αναγκών κινητικότητας κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών, υπακούοντας παράλληλα στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης

Το ΣΒΑΚ είναι ένα σχέδιο που βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την ποσοτικοποιημένη περιγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών μετακίνησης, την αξιολόγηση της επάρκειας προσφοράς υποδομών και υπηρεσιών, αλλά και τη συστηματική αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό τίθεται σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση το αρχικό Κοινό Όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ.

Το σύνολο των απόψεων θα ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να διαμορφωθεί το τελικό Κοινό Όραμα και οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ και να επιλεγεί η στρατηγική κατεύθυνση που θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό του συστήματος αστικής κινητικότητας στον Δήμο Νέας Προποντίδας με χρονικό ορίζοντα το 2032.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν με τη χρήση του παρακάτω συνδέσμου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0TKBDMBSW9J_aXBLftShg4Fd4T_g_wphbdwKZtxwX–N20A/viewform

Η φόρμα συμπλήρωσης θα είναι ανοιχτή έως τις 12/02/2024

Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΒΑΚ του Δήμου Νέας Προποντίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://svak-nea-propontida.gr/

 

Skip to content